Chia sẻ, kết nối

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kết nối với các bộ phận khác của dự án
Mọi thành viên đều có thể tự do chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình với cộng đồng MasterBIM. Uy tín của bạn được xác định bởi những gì bạn chia sẻ, bởi điểm của mỗi bài viết, số người đang theo dõi bạn, và số phiếu bình chọn cho bạn trên cộng đồng này. 

MasterBIM thường xuyên tổ chức các hội thảo để kết nối các bộ phận khác nhau của dự án. Những thành viên hoạt động tích cực trên cộng đồng MasterBIM sẽ được mời làm diễn giả hoặc được nhận vé tham dự hội thảo miễn phí. 

Liên hệ hotline: 0905995042
Email: info@TOPbuilder.vn