Tư vấn về BIM

Tư vấn về các vấn đề liên quan đến BIM cho cả cá nhân và doanh nghiệp


Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của bạn gặp vấn đề khi áp dụng mô hình BIM, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Chúng tôi có các chuyên gia về BIM trên khắp các tỉnh thành luôn sẵn sàng giúp bạn hoặc doanh nghiệp của bạn giải quyết các vấn đề khi áp dụng BIM và dự án. 


Liên hệ hotline: 0905995042
Email: info@TOPbuilder.vn