Hợp tác

Chúng tôi mong muốn được hợp tác với những:

1. Chuyên gia trong lĩnh vực BIM

2. Doanh nghiệp đào tạo và tư vấn về công nghệ BIM

3. Hãng phần mềm hỗ trợ BIM

Để cùng xây dựng một cộng đồng những người thực sự muốn làm chủ công nghệ BIM và những doanh nghiệp muốn ứng dụng triết lý BIM trong xây dựng công trình. 

Vui lòng liên hệ:
Hotline: 0905995042
Email: info@TopBuilder.vn